02.11.2015 Chromatics Shadow EP out now

Chromatics Shadow EP out now

LA-based band Chromatics reveals his new EP Shadow out now.

iTunes: http://po.st/ChromaticsShadow

Stream: http://po.st/ChromaticsShadowstream

Next news Previous news